Aveleijn – Kwaliteitsrapport infographic

Klant: Aveleijn
Jaar: 2018
Categorie: Illustratie

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid ondersteunt bij een “leven vol betekenis”.

Als terugblik op het jaar 2017, zijn we gevraagd een visueel overzicht te maken van het kwaliteitsrapport. In de vrolijke huisstijlkleuren van Aveleijn, hebben we de informatie zo beknopt mogelijk weergegeven, met daarbij de nodige aandacht voor de doelgroep – waaronder ook cliënten van Aveleijn. Met het taalgebruik en de hoeveelheid tekst moest dus zorgvuldig worden omgegaan.

De infographic is verspreid als digitale nieuwsbrief en als gedrukte A4 vouwfolder.